ე.წ. მოსმენის კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები (ვიდეო)

ახალი ე.წ. მოსმენის კანონმდებლობაში შეტანილი ცვილებების და ახალი კანონმდებლობის მიხედვით ინტერნეტ პროვაიდერები ვალდებულნი ხდებიან ე.წ. მოსმენების სააგენტოსთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის და სერვისის შესაქმნელად ხარჯი თავად გაწიონ, თუ ამას სააგენტო საჭიროდ ჩათვლის....