უჩა სეთური

უჩა სეთური

გამგეობის თავმჯდომარე

ააიპ “საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაიცის” გამგეობის თავმჯდომარე 2015 წლიდან, საქართველის ინტერნეტმმართველობის ფორუმის (GeoIGF/GeoNOG) დამფუძნებელი და კოორდიანტორი 2016 წლიდან, გაეროს ინტერნეტმართველობის ფორუმის საკორდინაციო საბჭოს  (MAG) წევრი 2020 წლიდან, მაღალმთიანი რეგიონების ინტერნეტიზაციის პროექტების ავტორი და კოორიდინატორი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი 2003 წლიდან თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მედია სამართლის ლექტორი, ააიპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) მედია და სატელეკომუნიკაციო სამართლის მიმართულებების კოორდინატორი და პროექტების ხელმძღვანელი;საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის იურისტი, სს „საქართველო გაერთიანებული ტელეკომის“ იურიდიული სამსახურის უფროსი.

 

დავით ასპანიძე

დავით ასპანიძე

ტექნიკური დირექტორი

დავითი არის ტელეკომ ოპერატორების არაკომერციულ ამხანაგობის ტექნიკური მიმართუელბის კოორდინატორი. წარჩინებით დაამთავრა ვ. კომაროვის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლა და სწავლა განაგრძო  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ბაკალავრიატში. ამჟამად  არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის MBA – ს სამაგისტრო პროგრამაზე. გაცვლითი პროგრამებით ვსწავლობდი ლიტვასა და იტალიაში. ამჟამად  შეთავსებით მათემატიკის მასწავლებელი ინგლისურ და ქართულ ენებზე. გაყიდვების მენეჯერი ამხანაგობა “ვაშლის ბრენდი – ეთნო” -ში. დავითი არის  გრაფიკული დიზაინერი და მონაწიელობდა როგორც მხარდამჭერი 2019 წელს ინტერნეტმმართველობის ფორუმზე.

ნატალი საგინაშვილი

ნატალი საგინაშვილი

კოორდინატორი

ნატალი 2017 წლიდან მუშაობს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციაში (TOA), სადაც დაკავებულია საქართველოს ინტერნეტ მმართველობის ფორუმის GeoIGF-ის ორგანიზებით.

ნატალი ასევე არის ლოკალური YOUTHIGF-ის კოორდინატორი და მონაწილეობდა EuroDIG 2018-ში, რომელიც თბილისში ჩატარდა.

მაკა ღანიაშვილი

მაკა ღანიაშვილი

ვებ-კოორდინატორი

მაკა არის ტელეკომ ოპერატორების არაკომერციული ამხანაგობის ვებ მიმართუელბის კოორდინატორი. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი და იმავე უნივერსიტეტის MBA-ს პროგრამა. ამჟამად არის თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ჟურნალისტად ბეჭდურ და ონლაინ მედია გამოცემებში. იყო GeoIGF ფორუმის 2016-2020 წლების ვებ-კოორდინატორი.