ასოციაციის წევრები

 • შპს საბნეტი
 • შპს ონეტი
 • შპს “სენანეტი”
 • შპს სტარ ნეთვორქსი
 • შპს ალტერნეტი
 • შპს სვირინეტი
 • შპს “ტივიჯი”
 • შპს აირმაქსი
 • შპს “ორდუგე”
 • შპს ორდუნეტი
 • შპს “სქაიტელი”
 • შპს “აირკონექტი”
 • შპს “აილინკი”
 • შპს “ზანეტი”
 • შპს “ეარნეტი”
 • შპს “ჯენეტ
 • შპს თებელაინი
 • შპს “მაქსნეტი”
 • შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქი
 • ააიპ “თუშეთის განვითარების ფონდი”
 • ააიპ “მთის სათემო ქსელი”
 • შპს “ტელეკომ 1”
 • შპს “გრინნეთვორქსი”
 • შპს “ლუნკეტი”
 • შპს “ექსპრესნეთვორქი”
 • შპს ლომისი 2011“
 • . შპს „ეარლინკი“,
 • ი/მ მირზა აბულაძე
 • შპს “დატაკომი”
 • შპს გეოვლან
 • შპს “best.net ”
 • შპს ჯინეტი
 • შპს “აირლაინი”
 • შპს ნიუტელეკომი 
 • შპს “Georgian Airlink”
 • შპს “ენბი ნეტი”
 • ი/მ ნუგზარ ლაფანაშვილი
 • შპს კერნეტი