შპს საბნეტი
შპს ონეტი
შპს “სენანეტი”
შპს სტარ ნეთვორქსი
შპს ალტერნეტი
შპს სვირინეტი
შპს “ტივიჯი”
შპს აირმაქსი
შპს “ორდუგე”
შპს ორდუნეტი
შპს “სქაიტელი”
შპს “აირკონექტი”
შპს “აილინკი”
შპს “ზანეტი”
შპს “ეარნეტი”
შპს “ჯენეტ
შპს თებელაინი
შპს “მაქსნეტი”
შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქი
ააიპ “თუშეთის განვითარების ფონდი”
ააიპ “მთის სათემო ქსელი”
შპს “ტელეკომ 1”
შპს “გრინნეთვორქსი”
შპს “ლუნკეტი”
შპს “ექსპრესნეთვორქი”
შპს ლომისი 2011“
. შპს „ეარლინკი“,
ი/მ მირზა აბულაძე
შპს “დატაკომი”
შპს გეოვლან
შპს “best.net “
შპს ჯინეტი
შპს “ჯი ნეტი” “G-NET”
შპს “აირლაინი” Air Line
LTD “NewTelecom”
შპს “Georgian Airlink”

შპს “ენბი ნეტი”
ი/მ ნუგზარ ლაფანაშვილი