უჩა სეთური

უჩა სეთური

დირექტორი

სამუშაო გამოცდილება:

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ დაპოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მედია სამართლის ლექტორი;ააიპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) მედია და სატელეკომუნიკაციო სამართლის მიმართულებების კოორდინატორი და პროექტების ხელმძღვანელი;საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის იურისტი;სს „საქართველო გაერთიანებული ტელეკომის“ იურიდიული სამსახურის უფროსი.

ნათია ახვლედიანი

ნათია ახვლედიანი

ფინანსური მენეჯერი

ნატალი საგინაშვილი

ნატალი საგინაშვილი

სამუშაო გამოცდილება:

საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო სტაჟიორი;კვლევითი ჟურნალისტიკისა და ადვოკატირების ცენტრის ადმინისტრაციის უფროსი.

მაკა ღანიაშვილი

მაკა ღანიაშვილი

ვებ-უზრუნველყოფა

 

სამუშაო გამოცდილება:

 თსუ-ს Bloomberg-ის ფინანსური ბაზრების ლაბორატორია – ტრენერი, უფროსი სპეციალისტი;GeoIGF 2016 ონლაინ მხარდამჭერი და ვებ-კოორდინატორი;სხვადასხვა ბეჭდური და ონლაინ მედია საშუალების ჟურნალისტი;ვებ-დეველოპერი