საქართველოს მაღალმთიანი თემების ინტერნეტის პროექტები

საქართველოს მაღალმთიანი თემების ინტერნეტის პროექტები

საქართველოს ტელეკომის ოპერატორთა ასოციაცია არის ორი პროექტის ავტორი და კოორდინატორი: თუშეთის სათემო ქსელის (http://toa.ge/en/2018/03/19/project-for-tusheti-community-internet-network-georgia/), რომელიც განხორციელდა საერთაშორისო ორგანიზაციის ინტერნეტ საზოგადოების...
დასავლეთ საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტრის პროექტი

დასავლეთ საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტრის პროექტი

არასამთავრობო ორგანიზაცია “საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ასოციაცია” დაფუძნდა საქართველოს ტელეკომის ოპერატორთა ასოციაციის მხარდაჭერითა და კოორდინაციით. ეს არის დასავლეთ საქართველოს წევრი ორგანიზაციის გამაერთიანებელი ორგანიზაცია და პროექტი ძალზე...