სტუმრები: ეკატერინე ყუბუსიძე – ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი; უჩა სეთური – „მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების ასოციაციის“ ხელმძღვანელი.

წყარო: https://1tv.ge/video/internet-samyaro-problemebi-da-gamowvevebi/