სტუმრები: უჩა სეთური – „მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის“ დირექტორი; ეკა ყუბუსიძე – ეკონომიკის სამინისტროს ელექტრონული კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების დეპატამენტის უფროსი.

წყარო: https://1tv.ge/video/saqartveloshi-satemo-internetis-qselebis-evropuli-samiti-gaimarta/