ასოციაციის წევრები

შპს საბნეტი
შპს ონეტი
შპს სტარ ნეთვორქსი
შპს ალტერნეტი
შპს გლობალნეტ-2014
შპს გრანდნეტ
შპს აირმაქსი
შპს ბორჯომულა
შპს ორდუნეტი
შპს ფრინეტი
შპს სიმნეტი
შპს აირკონექტი
შპს აირლინკ
შპს ზანეტი
შპს ეარნეტი
შპს ჯენეტ
შპს თებელაინი
შპს სვირინეტი
შპს ვი-ჯი-ეს
შპს ნეტკომი
ი/მ თინა გოზალიშვილი