ასოციაციის წევრები

 • შპს საბნეტი
 • შპს ონეტი
 • შპს სტარ ნეთვორქსი
 • შპს ალტერნეტი
 • შპს გლობალნეტ-2014
 • შპს გრანდნეტ
 • შპს აირმაქსი
 • შპს ბორჯომულა
 • შპს ორდუნეტი
 • შპს ფრინეტი
 • შპს სიმნეტი
 • შპს აირკონექტი
 • შპს აირლინკ
 • შპს ზანეტი
 • შპს ეარნეტი
 • შპს ჯენეტ
 • შპს თებელაინი
 • შპს სვირინეტი
 • შპს ვი-ჯი-ეს
 • შპს ნეტკომი
 • ი/მ თინა გოზალიშვილი